Skoler

Hauge Skole, Haugesund

Kjølnes Ungdomsskole, Porsgrunn

Lillesund Skole, Haugesund

Rossabø Skole, Haugesund

Saltveit Skole, Haugesund